P r o f e s i o n á l n e   p r e k l a d y   a   t l m o č e n i e
 

KONTAKTY

Tel. +420 734 455 886

SKYPE: jerzy.cc

EMAIL

Tlmočenie

Všetci naši tlmočníci majú s daným typom tlmočenia viac ako 5 rokov praxe. Pre každú zákazku sú vyberaní podľa najväčších skúseností s daným odborom a, samozrejme, podľa vhodnej jazykovej kombinácie. Pri každom tlmočení Vám garantujeme jeho zmyslovú správnosť. Naši tlmočníci sa na všetky druhy tlmočenia dôkladne pripravujú. Najneskôr 2 dni pred začiatkom tlmočenia nám preto pošlite dostupné podkladové materiály. Pokiaľ žiadne nemáte, pomôžu nám aj odkazy na webové stránky firmy, problematika ktorej je predmetom tlmočenia.

Druhy tlmočenia:

  • konzekutívne bežné,
  • konzekutívne konferenčné,
  • konzekutívne so súdnou doložkou,
  • simultánne kabínkové,
  • simultánne tlmočenie šeptaním (šušotáž).