P r o f e s i o n á l n e   p r e k l a d y   a   t l m o č e n i e
 

KONTAKTY

Tel. +420 734 455 886

SKYPE: jerzy.cc

EMAIL

Prekladateľské služby

    Expresné preklady

Expresné preklady sú neoverené aj overené preklady akýchkoľvek textov, ktoré sú vyhotovené v ten istý deň alebo tak, že jeden prekladateľ musí preložiť viac ako 7 normostrán alebo 1 700 slov za 24 hodín.

    Odborné preklady

Preklad považujeme za odborný vtedy, ak sa týka prírodných vied alebo nejakého úzko špecifického odboru (napr. fyzika, matematika, chémia, medicína a pod.). Preklady právnického textu (napr. zmluvy) alebo bežného technického textu (napr. stavebná dokumentácia či návod na obsluhu stroja) nepovažujeme za odborný preklad.

    Spôsob odovzdávania prekladov

Hotový preklad v dátovej podobe (bežný preklad) Vám zašleme buď e-mailom alebo poštou na požadovanom dátovom nosiči. Preklad v tlačenej podobe (overený preklad) si môžete vyzdvihnúť u nás osobne alebo Vám ho zašleme poštou – či už obyčajnou, expresnou alebo prostredníctvom kuriéra. Preklad je možné zaslať aj na dobierku.

http://www.preklady-anglictina.info/

Překlady z polštiny